MK Pilates Reformer 1

Kolejne najbliższe szkolenie MK Pilates Reformer 1 odbędzie się w dniach: 
26, 27, 28 kwietnia 2024

Cena kursu: 3290pln pln

40 godzin wykładów (2 moduły weekendowe lub kurs intensywny 3 dni)

48 godzin praca własna – studium przypadku

Wymagania: ukończony kurs Matwork 1 (lub porównywalny kurs w innej szkole)

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe podczas pierwszego modułu. Materiały zawierają szeroki repertuar ćwiczeń na Reformerze, umożliwiający  konstruowanie odpowiedniego programu treningowego na różnych poziomach zaawansowania klientów.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania podstawowego certyfikatu jest opracowanie i zaprezentowanie studium przypadku. Należy przeprowadzić na reformerze 8 sesji z klientem, udokumentować i przedstawić je w odpowiedni sposób. Na przygotowanie tego kursanci mają rok od skończenia kursu. Certyfikat ważny jest przez 2 lata.

W celu uzyskania Studio Equipment Diploma należy przeprowadzić 8 sesji z 6 klientami, udokumentować i w odpowiedni sposób udostępnić wraz z oceną postawy, programem treningowym i końcową oceną każdego z  klientów.

ZAWARTOŚĆ KURSU

 • repertuar ćwiczeń MK Pilates Reformer 1
 • istota kolejnych ćwiczeń i ich cel
 • zaangażowanie mięśni
 • podział ćwiczeń na podstawowe, średnio zaawansowane i zaawansowane
 • analiza postawy, poprawa postawy i ogólnej kondycji klienta.
 • umiejętność właściwej oceny wykonywania ćwiczeń
 • planowanie treningu, modyfikacje ćwiczeń oraz dobór odpowiednich ćwiczeń w zależności od potrzeb klientów
 • efektywna komunikacja werbalna z klientem i skuteczne instruowanie z   wykorzystaniem wizualizacji
 • ocena umiejętności nauczania wybranych ćwiczeń na Reformerze
 • instrukcje, jak właściwie przygotować studium przypadku.
 • przygotowanie kart treningowych i kwestionariuszy do oceny postawy i pracy z klientem

Kurs prowadzi Basia Trylska-Nowakowska, 2nd Generation Pilates Master Teacher, Mastertrener szkoły MK Pilates.

 

zgłoszenia na kurs i więcej informacji:

studio@flowpilates.pl oraz