MK Pilates Matwork 2

Kolejne najbliższe szkolenie MK Pilates Matwork 2 odbędzie się w dniach: 
wkrótce nowy termin szkolenia!

Cena kursu: pln

średnio zaawansowane i zaawansowane ćwiczenia Pilates 

Wymagania: ukończony kurs Matwork 1 lub porównywalne szkolenie.

4 dni szkolenia podzielone na dwa moduły weekendowe.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z repertuarem 34 oryginalnych ćwiczeń Pilates wraz wariacjami i modyfikacjami. Kurs przygotowuje do pracy z klientami zaawansowanymi w technice Pilates, którzy gotowi są do wykonywania trudniejszych, bardziej wymagających ćwiczeń z tradycyjnego repertuaru Pilates z zachowaniem metody Michaela Kinga. Na kursie uczymy się poszczególnych ćwiczeń, ruchów, przejść z pozycji do pozycji, tworzenia lekcji, właściwego stretchingu. Kurs zawiera też elementy praktyki własnej oraz doskonalenia umiejętności skutecznego i bezpiecznego nauczania innych, a także wykonania określonej pracy domowej.

Kurs zawiera:

  • dwa moduły weekendowe (32 godziny), każdy moduł, to dwa dni  8-godzinne.
  • zalecane 40 godzin praktyki własnej
  • oryginalne ćwiczenia i ich modyfikacje
  • analiza mięśni
  • wizualizacji, nauczanie i egzekwowanie właściwego wykonania ćwiczeń
  • efektywna komunikacja i werbalne instruowanie z włączeniem odpowiedniego oddychania i technik relaksacyjnych
  • nauczanie różnymi technikami w celu uzyskania najlepszej świadomości ciała i relaksacji
  • wprowadzenie do treningu małych rekwizytów, takich jak taśma, koło, roller, piłka, często wykorzystywanych podczas treningów grupowych.

Egzamin praktyczny, to nagranie 1-godzinnej lekcji  na poziomie średnio zaawansowanym z grupą minimum 5 osobową.

Nagranie praktyki własnej, opartej na tych samych ćwiczeniach, co prowadzona lekcja.

Praca pisemna:

Plan lekcji średnio zaawansowanej.

Ocena prowadzonej lekcji.

Ocena własnej praktyki.

Dokładna analiza 3 zaawansowanych ćwiczeń Pilates.