MK Pilates Matwork 1

Kolejne najbliższe szkolenie MK Pilates Matwork 1 odbędzie się w dniach: 
wkrótce nowy termin szkolenia!

Cena kursu: pln

4 dni szkolenia podzielone na dwa moduły (dwa weekendy): 32 godziny wykładów i ćwiczeń plus jeden dzień egzamin

Pomiędzy modułami zalecane jest 60 godzin praktyki.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wcześniejsze uczestnictwo w minimum 25 sesjach Pilates na macie. 

Rekomendowane, choć niekonieczne,  jest posiadanie uprawnień instruktora fitness lub ukończenie studiów na kierunku fizjoterapia lub innym (np na AWF) dającym znajomość anatomii i fizjologii człowieka.

Kurs Matwork 1 jest fundamentalnym kursem w cyklu treningów w szkole Michael King Pilates. Niezależnie od tego, czy chcesz być instruktorem prowadzącym zajęcia grupowe, czy treningi indywidualne, to jest kurs wyjściowy do kolejnych poziomów szkolenia.

Zalecany jest czas minimum 4 tygodniowej praktyki w nauczaniu Pilates od ostatniego modułu do końcowego egzaminu.

Informacje dotyczące kursu:

  • czas trwania kursu, to 4 dni, każdy trwający 8 godzin (w sumie 32 godziny). Kurs podzielony jest na dwa weekendowe moduły plus jeden dzień egzamin. Kursanci otrzymują podręcznik i  zeszyt ćwiczeń do samodzielnego uzupełnienia (wypełnienie zeszytu ćwiczeń wymagane jest na zakończenie modułu 2)
  • 32 godziny wykładów i ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia: historia Josepha Pilatesa i zasady jego metody ćwiczeń, nauka poszczególnych ćwiczeń Pilates, ich cel oraz analiza pracy mięśni użytych podczas poszczególnych ćwiczeń, podział ćwiczeń na poziom dla początkujących i poziom zróżnicowany, nauka właściwej oceny wykonania ruchu, budowa i planowanie lekcji, modyfikacje ćwiczeń w zależności od potrzeb klientów, zagadnienia dotyczące odpowiedniego instruowania klientów podczas wykonywania ćwiczeń Pilates, , wskazówki dydaktyczne, zagadnienia dotyczące rozgrzewki, zakończenia lekcji oraz przechodzenie z pozycji do pozycji, efektywna komunikacja werbalna i skuteczne obrazowanie (wizualizacje), zagadnienia dotyczące BHP, zagadnienia dotyczące diety i  odżywiania, zagadnienia prawne w pracy instruktora np. ubezpieczenie etc., próbny egzamin – nauczanie 2-3 ćwiczeń
  • egzamin końcowy, test  składający się z 35 pytań
  • egzamin praktyczny z prowadzenia lekcji Pilates (przesłanie nagrania dvd prowadzonej lekcji)
  • Po ukończeniu kursu, zdaniu egzaminu teoretycznego oraz przesłaniu nagrania dvd z prowadzoną lekcją, która zostanie oceniona pozytywnie, kursanci otrzymują Certyfikat 
  • Certyfikat ważny jest przez 2 lata, rozpoczęcie kolejnego kursu w MK Pilates przedłuża ważność certyfikatu.