Kalendarz szkoleń

MK Pilates Matwork 1 

4 dni szkolenia podzielone na dwa moduły (dwa weekendy): 32 godziny wykładów i ćwiczeń plus jeden dzień egzamin

Pomiędzy modułami zalecane jest 60 godzin praktyki.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest wcześniejsze uczestnictwo w minimum 25 sesjach Pilates na macie. 

Rekomendowane, choć niekonieczne,  jest posiadanie uprawnień instruktora fitness lub ukończenie studiów na kierunku fizjoterapia lub innym (np na AWF) dającym znajomość anatomii i fizjologii człowieka.

Kurs Matwork 1 jest fundamentalnym kursem w cyklu treningów w szkole Michael King Pilates. Niezależnie od tego, czy chcesz być instruktorem prowadzącym zajęcia grupowe, czy treningi indywidualne, to jest kurs wyjściowy do kolejnych poziomów szkolenia.

Zalecany jest czas minimum 4 tygodniowej praktyki w nauczaniu Pilates od ostatniego modułu do końcowego egzaminu.

Informacje dotyczące kursu:

 • czas trwania kursu, to 4 dni, każdy trwający 8 godzin (w sumie 32 godziny). Kurs podzielony jest na dwa weekendowe moduły plus jeden dzień egzamin. Kursanci otrzymują podręcznik i  zeszyt ćwiczeń do samodzielnego uzupełnienia (wypełnienie zeszytu ćwiczeń wymagane jest na zakończenie modułu 2)
 • 32 godziny wykładów i ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia: historia Josepha Pilatesa i zasady jego metody ćwiczeń, nauka poszczególnych ćwiczeń Pilates, ich cel oraz analiza pracy mięśni użytych podczas poszczególnych ćwiczeń, podział ćwiczeń na poziom dla początkujących i poziom zróżnicowany, nauka właściwej oceny wykonania ruchu, budowa i planowanie lekcji, modyfikacje ćwiczeń w zależności od potrzeb klientów, zagadnienia dotyczące odpowiedniego instruowania klientów podczas wykonywania ćwiczeń Pilates, , wskazówki dydaktyczne, zagadnienia dotyczące rozgrzewki, zakończenia lekcji oraz przechodzenie z pozycji do pozycji, efektywna komunikacja werbalna i skuteczne obrazowanie (wizualizacje), zagadnienia dotyczące BHP, zagadnienia dotyczące diety i  odżywiania, zagadnienia prawne w pracy instruktora np. ubezpieczenie etc., próbny egzamin – nauczanie 2-3 ćwiczeń
 • egzamin końcowy, test  składający się z 35 pytań
 • egzamin praktyczny z prowadzenia lekcji Pilates (przesłanie nagrania dvd prowadzonej lekcji)
 • Po ukończeniu kursu, zdaniu egzaminu teoretycznego oraz przesłaniu nagrania dvd z prowadzoną lekcją, która zostanie oceniona pozytywnie, kursanci otrzymują Certyfikat 
 • Certyfikat ważny jest przez 2 lata, rozpoczęcie kolejnego kursu w MK Pilates przedłuża ważność certyfikatu.
Kolejne najbliższe szkolenie MK Pilates Matwork 1 odbędzie się w dniach:  
Moduł 1- 29, 30 maja 2021
Moduł 2- termin do uzgodnienia

 

cena kursu 2390 pln

 

zgłoszenia na kurs i więcej informacji:

basia@mkpilates.com oraz studio@flowpilates.pl

MK Pilates Matwork 2

średnio zaawansowane i zaawansowane ćwiczenia Pilates 

Wymagania: ukończony kurs Matwork 1 lub porównywalne szkolenie.

4 dni szkolenia podzielone na dwa moduły weekendowe.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z repertuarem 34 oryginalnych ćwiczeń Pilates wraz wariacjami i modyfikacjami. Kurs przygotowuje do pracy z klientami zaawansowanymi w technice Pilates, którzy gotowi są do wykonywania trudniejszych, bardziej wymagających ćwiczeń z tradycyjnego repertuaru Pilates z zachowaniem metody Michaela Kinga. Na kursie uczymy się poszczególnych ćwiczeń, ruchów, przejść z pozycji do pozycji, tworzenia lekcji, właściwego stretchingu. Kurs zawiera też elementy praktyki własnej oraz doskonalenia umiejętności skutecznego i bezpiecznego nauczania innych, a także wykonania określonej pracy domowej.

Kurs zawiera:

 • dwa moduły weekendowe (32 godziny), każdy moduł, to dwa dni  8-godzinne.
 • zalecane 40 godzin praktyki własnej
 • oryginalne ćwiczenia i ich modyfikacje
 • analiza mięśni
 • wizualizacji, nauczanie i egzekwowanie właściwego wykonania ćwiczeń
 • efektywna komunikacja i werbalne instruowanie z włączeniem odpowiedniego oddychania i technik relaksacyjnych
 • nauczanie różnymi technikami w celu uzyskania najlepszej świadomości ciała i relaksacji
 • wprowadzenie do treningu małych rekwizytów, takich jak taśma, koło, roller, piłka, często wykorzystywanych podczas treningów grupowych.

Egzamin praktyczny, to nagranie 1-godzinnej lekcji  na poziomie średnio zaawansowanym z grupą minimum 5 osobową.

Nagranie praktyki własnej, opartej na tych samych ćwiczeniach, co prowadzona lekcja.

Praca pisemna:

Plan lekcji średnio zaawansowanej.

Ocena prowadzonej lekcji.

Ocena własnej praktyki.

Dokładna analiza 3 zaawansowanych ćwiczeń Pilates.

Kurs prowadzi Basia Trylska-Nowakowska mastertrener szkoły MK Pilates.

Kolejne najbliższe szkolenie MK Pilates Matwork 2 odbędzie się w dniach: 
nowe terminy wkrótce  

cena kursu – 2390 pln

 

zgłoszenia na kurs i więcej informacji:

basia@mkpilates.com oraz studio@flowpilates.pl

MK Pilates Reformer 1

40 godzin wykładów (2 moduły weekendowe lub kurs intensywny 3 dni)

48 godzin praca własna – studium przypadku

Wymagania: ukończony kurs Matwork 1 (lub porównywalny kurs w innej szkole)

Kursanci otrzymują materiały szkoleniowe podczas pierwszego modułu. Materiały zawierają szeroki repertuar ćwiczeń na Reformerze, umożliwiający  konstruowanie odpowiedniego programu treningowego na różnych poziomach zaawansowania klientów.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania podstawowego certyfikatu jest opracowanie i zaprezentowanie studium przypadku. Należy przeprowadzić na reformerze 8 sesji z klientem, udokumentować i przedstawić je w odpowiedni sposób. Na przygotowanie tego kursanci mają rok od skończenia kursu. Certyfikat ważny jest przez 2 lata.

W celu uzyskania Studio Equipment Diploma należy przeprowadzić 8 sesji z 6 klientami, udokumentować i w odpowiedni sposób udostępnić wraz z oceną postawy, programem treningowym i końcową oceną każdego z  klientów.

ZAWARTOŚĆ KURSU

 • repertuar ćwiczeń MK Pilates Reformer 1
 • istota kolejnych ćwiczeń i ich cel
 • zaangażowanie mięśni
 • podział ćwiczeń na podstawowe, średnio zaawansowane i zaawansowane
 • analiza postawy, poprawa postawy i ogólnej kondycji klienta.
 • umiejętność właściwej oceny wykonywania ćwiczeń
 • planowanie treningu, modyfikacje ćwiczeń oraz dobór odpowiednich ćwiczeń w zależności od potrzeb klientów
 • efektywna komunikacja werbalna z klientem i skuteczne instruowanie z   wykorzystaniem wizualizacji
 • ocena umiejętności nauczania wybranych ćwiczeń na Reformerze
 • instrukcje, jak właściwie przygotować studium przypadku.
 • przygotowanie kart treningowych i kwestionariuszy do oceny postawy i pracy z klientem

Kurs prowadzi Basia Trylska-Nowakowska mastertrener szkoły MK Pilates.

Najbliższe szkolenie MK Pilates Reformer 1 (kurs intensywny) odbędzie się w dniach:
14, 15, 16 maja 2021

cena kursu 2390 pln

 

zgłoszenia na kurs i więcej informacji:

 basia@mkpilates.com oraz studio@flowpilates.pl

MK PILATES REFORMER 2 

40 godzin zajęć na kursie.

praca własna: 10 pisemnie przygotowanych studiów przypadku

Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończenie kursu MK Pilates Reformer 1 lub porównywalnego szkolenia w innej szkole.

Reformer 2 jest kursem przewidzianym do nauczenia pełnego repertuaru oryginalnych ćwiczeń z uwzględnieniem modyfikacji MK Pilates oraz innych.

Kurs zawiera następujące zagadnienia:

 • repertuar ćwiczeń MK Pilates 
 • ocena klienta pod względem doboru właściwych ćwiczeń
 • planowanie lekcji grupowej i indywidualnej
 • porównanie omawianych ćwiczeń  na reformerze do ćwiczeń na innych urządzeniach studia Pilates

Kurs prowadzi Basia Trylska-Nowakowska mastertrener szkoły MK Pilates.

Najbliższe szkolenie MK Pilates Reformer 2 (kurs intensywny) odbędzie się w dniach:
wkrótce nowy termin szkolenia

cena kursu 2390 pln

 

zgłoszenia na kurs i więcej informacji:

basia@mkpilates.com oraz studio@flowpilates.pl

MK Pilates Spine Corrector 

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie MK Pilates Matwork 1 lub podobnego kursu.

Spine Corrector staje się coraz bardziej popularnym urządzeniem i jest coraz częściej wykorzystywany podczas treningów Pilates, zarówno grupowych, jak i indywidualnych. Ten nieduży i niepozornie wyglądający element studia Pilates, będący częścią tradycyjnego programu Pilates na urządzeniach, daje  bardzo duże możliwości treningowe. Po odbyciu kursu kursanci otrzymują Certyfikat Uczestnictwa wydany przez MK Pilates. 

Podczas jednodniowego kursu nauczysz się :

 • szerokiego repertuaru ćwiczeń na Spine Corrector
 • jak właściwie dobrać ćwiczenia do potrzeb klienta
 • jak zaplanować i skonstruować zarówno trening grupowy, jak i indywidualny z wykorzystaniem Spine Corrector
 • porównanie Spine Corrector z innymi urządzeniami studia Pilates
 • technika nauczania ćwiczeń na Spine Corrector, nauka właściwej oceny wykonywania ćwiczeń i odpowiedniego korygowania ćwiczącego. 

Kurs prowadzi Basia Trylska-Nowakowska Second Generation Pilates Teacher Master Teacher MK Pilates.

Najbliższe szkolenie odbędzie się:
termin w trakcie ustalania 

cena kursu   850 pln

 

zgłoszenia  na szkolenie i więcej informacji:

basia@mkpilates.com oraz studio@flowpilates.pl

MK Pilates Ladder Barrel

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie MK PIlates Matwork 1 lub podobnego kursu

Ladder Barrel 

staje się coraz bardziej popularnym urządzeniem i jest coraz częściej wykorzystywany podczas treningów Pilates. Specjalna beczka wraz z drabinką, wymyślona przez Josepha Pilatesa, to element tradycyjnego studia Pilates i programu treningowego na urządzeniach. Ladder Barrel daje  bardzo duże możliwości treningowe, pozwala na wykonywanie szerokiej gamy ćwiczeń zarówno wzmacniających, jak i rozciągających. Po odbyciu kursu kursanci otrzymują Certyfikat Uczestnictwa wydany przez MK Pilates.

Podczas jednodniowego kursu nauczysz się :

 • szerokiego repertuaru ćwiczeń na Ladder Barrel
 • jak właściwie dobrać ćwiczenia do potrzeb klienta
 • jak zaplanować i skonstruować trening z wykorzystaniem Ladder Barrel
 • porównanie Ladder Barrel z innymi urządzeniami studia Pilates
 • technika nauczania ćwiczeń na Ladder Barrel i nauka właściwej oceny wykonywania ćwiczeń i korygowania ćwiczącego.

Kurs prowadzi Basia Trylska-Nowakowska Second Generation Pilates Teacher Master Teacher MK Pilates.

Najbliższe szkolenie odbędzie się:
wkrótce nowa data szkolenia 

cena kursu   850 pln

 

zgłoszenia  na szkolenie i więcej informacji:

basia@mkpilates.com oraz studio@flowpilates.pl

MK Pilates Wunda Chair

MK Pilates Wunda Chair, to jednodniowy kurs, który ma za zadanie zapoznać studentów z tym popularnym urządzeniem studia Pilates, nauczyć szerokiego repertuaru ćwiczeń, oraz jak układać lekcję i jak dopasować trening do potrzeb klienta.
Udział w szkoleniu potwierdzony jest certyfikatem uczestnictwa.

Kurs prowadzi Basia Trylska-Nowakowska Second Generation Pilates Teacher Master Teacher MK Pilates.

Najbliższe szkolenie MK Pilates Wunda Chair odbędzie się:
wkrótce nowa data szkolenia 

cena kursu  850 pln

 

zgłoszenia na kurs i więcej informacji:

basia@mkpilates.com oraz studio@flowpilates.pl

MK Pilates Hard Foam Roller & Small Ball

(twardy wałek piankowy i mała piłka)

MK Pilates Hard Foam Roller & Small Ball, to jeden z jednodniowych kursów należący do modułów uzupełniających w edukacji MK Pilates, którego celem jest nauczenie Uczestników pracy z twardym wałkiem piankowym oraz małą piłką.
Podczas tego szkolenia Studenci poznają właściwe i bezpieczne zastosować obu tych rekwizytów w repertuarze 34 ćwiczeń Pilates zarówno w przypadku zajęć grupowych oraz sesji indywidualnych.
W czasie tego jednodniowego warsztatu Studenci uczą się kiedy i jak zmodyfikować ćwiczenia z użyciem drobnego sprzętu, odpowiednio do potrzeb i celów ćwiczącego oraz jak zaprogramować lekcje z wykorzystaniem tych rekwizytów.

Wymagania:

ukończone szkolenie MKPilates Matwork 1 oraz Matwork 2 lub szkolenie porównywalne.

Kurs prowadzi Basia Trylska-Nowakowska Second Generation Pilates Teacher Master Teacher MK Pilates

Najbliższe szkolenie odbędzie się w dniu:
wkrótce nowa data szkolenia

Cena kursu 850 pln

Ilość miejsc jest ograniczona!

 

Rejestracja i więcej informacji mailowo:

basia@mkpilates.com oraz studio@flowpilates.pl

MK Pilates Cadillac 1

Uczestnictwo w tym kursie pozwoli Ci bezpiecznie i efektywnie pracować na Cadillacu z Twoim Klientem podczas treningu indywidualnego z wykorzystaniem repertuaru ćwiczeń MK Pilates na poziomie fundamentalnym oraz częściowo na poziomie średnio zaawansowanym.
Ćwiczenia, których nauczysz się na kursie będziesz mógł również z powodzeniem zastosować korzystając z Tower czy Springboard.

Zawartość kursu, to:
2 dni: 16 godzin wykładów i ćwiczeń podczas weekendowego kursu
14 godzin nauki własnej, opracowanie studium przypadku, praca pisemna oraz praktyczna, czyli przeprowadzenie sesji z klientem i jej nagranie. Ocenie poddana jest zarówna praca pisemna, jak i praktyczna.
20 godzin praktyki własnej, uczestnictwo w sesjach na Cadillacu.
W sumie 50 godzin nauki

Certyfikat MK Pilates Cadillac Stage 1, dokumentujący Twoje kompetencje na tym poziomie, uzyskasz po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków.

Kurs prowadzi Basia Trylska-Nowakowska 2nd Generation Pilates Master Teacher MK Pilates Master Teacher

Termin kursu:
15 lutego 2020 (sobota) – 10:00-18:00
16 lutego 2020 (niedziela) – 10:00-18:00

Cena 1650 pln

Ilość miejsc bardzo ograniczona

 

Zgłoszenia mailowo:

basia@mkpilates.com oraz studio@flowpilates.pl

Szczegółowe informacje:

MK Pilates Cadillac 2

 

 wkrótce więcej informacji i daty kursów